Učitelé

pedagogicky_sbor

Učitele školy můžete kontaktovat na e-mailu ve formátu jmeno.prijmeni@gymjbc.cz.

Titul Jméno Příjmení Funkce
Mgr. Alice Bartoňová výchovná poradkyně, základy společenských věd, společenkovědní seminář
Mgr. Michaela Bártová anglický jazyk, anglická konverzace
Ing. Tomáš Bartůněk správce sítě, odborná informatika, uživatelská informatika
Mgr. Blanka Boudíková třídní učitelka 4.B, český jazyk, výtvarná výchova
Mgr., Ing. Elen Devátá tělesná výchova
Mgr. Veronika Doubová anglický jazyk, anglická konverzace
Mgr. Ivana Farkačová anglický jazyk, anglická konverzace
Mgr. Olga Fröhlichová třídní učitelka 2.A, český jazyk, hudební výchova, praktická cvičení z českého jazyka
Mgr. Irena Grohová biologie
Mgr. Helena Hegerová německý jazyk
Mgr. Pavel Jareš zeměpis
Mgr. Jiří Kozlovský ředitel školy, německý jazyk, německá konverzace
Mgr. Julius Krupčík tělesná výchova
Mgr. Petr Kvoch zástupce ředitele školy, fyzika, seminář z fyziky
Mgr. Věra Lanková anglický jazyk, anglická konverzace
Mgr. Radka Mrklasová matematika, matematický seminář, uživatelská informatika
Mgr. Radka Ondřejová třídní učitelka 3.B, chemie, biologie, seminář z chemie
Mgr. Kristina Podskalská německý jazyk
Mgr. Martin Pokorný třídní učitel 4.A, dějepis, seminář z dějepisu
Mgr. Radka Procházková třídní učitelka 3.A, matematika, fyzika, aplikovaná matematika
Mgr. Radoslav Škvor francouzský jazyk, francouzská konverzace
Mgr. Jana Štrynclová třídní učitelka 2.B, francouzský jazyk, český jazyk, latina, praktická cvičení z českého jazyka
Mgr. Petr Vach matematika, tělesná výchova, praktická cvičení z matematiky
Mgr. Zuzana Vojířová třídní učitelka 1.A, biologie, český jazyk, seminář z biologie